Podnieś zyski z obiektów PV

dzięki technologii AI w zarządzaniu kontroli prognozowaniu zarządzaniu

Wszystkie dane. Wszystkie obiekty.

Jeden system

KOPILOT PV

Pozwól AI zmaksymalizować wydajność systemu dzięki optymalizacji parametrów instalacji 

INSPEKCJE

Zidentyfikuj anomalie dzięki analizie AI obrazu termowizyjnego z dronów  

PROGNOZOWANIE

Z wyprzedzeniem planuj poziom produkcji i unikaj niekorzystnych cen dzięki zdalnemu sterowaniu obiektem

Co zyskujesz

Korzyści

dla Ciebie

Inwestorzy i producenci niezależni

Zarządzający obiektami PV  

O&M

EPC

Zapewnienie wartości przez cały cykl eksploatacji:

Etap kontroli przedodbiorowej (Protokół Pre-PAC)

Włączenie technologii Solar Spy na wczesnym etapie zapewnia wykrywanie problemów na bieżąco, zmniejszając straty przy uruchomieniu nawet o 10%. 

Etap odbioru końcowego (Protokół FAC)

Szczegółowe sprawdzenie krytycznych wskaźników wydajności zapewnia sprawne ukończenie procesu uruchomienia z korzyścią dla inwestora, jak i EPC. 

Stały monitoring

Ciągłe, zautomatyzowane monitorowanie i diagnostyka, wraz z ilościowym określeniem wpływu na produkcję energii, dla każdego odstępstwa lub usterki zwiększa produkcję energii i zmniejsza koszty. 

Inspekcje dronowe

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów termowizyjnych i kolorowych pozwala wskazać i sklasyfikować ukryte usterki modułów oraz oszacować wpływ na produkcję w celu opracowania opłacalnej strategii naprawy. 

Roszczenia gwarancyjne

Raporty z kontroli spełniające międzynarodowe standardy i oferujące przejrzystą identyfikację usterki stanowią skuteczne wsparcie procedur gwarancyjnych. 

Sprzedaż lub zakup obiektu

Kompleksowy system dokumentacji czynności technicznych i eksploatacyjnych oferuje cenny wgląd w inwestycję na podstawie dokładnych dokumentów i kompletnych danych. 

Opinie naszych klientów