Inwestorzy i producenci niezależni

z Solar Spy

Dużym wyzwaniem dla inwestorów PV jest zwiększanie rentowności i zarządzanie ryzykiem. Branża inwestycji OZE wymaga strategii wykorzystujących technologie do uzyskania najwyższej możliwej wydajności instalacji i szybszego zwrotu z inwestycji.

Opracowana przez nas technologia AI umożliwia zwiększenie produkcji średnio o 5%, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu obiektu i skróceniu okresów spadku produkcji przez cały cykl eksploatacji: od uruchomienia do ponownego przyłączenia. 

Automatyczna kontrola mocy w przypadku negatywnych cen

Wprowadź system kontroli mocy w celu automatycznego dostosowania produkcji energii do trendów na rynku. Zapewnia to rentowność nawet w okresach niekorzystnych cen. 

Zmniejszenie kosztów bilansowania i unikanie kar

Wykorzystaj rozszerzone prognozowanie produkcji energii do efektywniejszego realizowania wymagań sieciowych, obniżania opłat i zapobiegania karom.

Skracanie czasu rozruchu

Zintegruj narzędzie Kopilot PV na etapie przedodbiorowym, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy oraz uniknąć obniżonej wydajności już na wczesnym etapie, zapewniając pełną optymalizację obiektu jeszcze przed odbiorem. 

Przejrzysty monitoring wydajności

Korzystaj z modułów interfejsu umożliwiających nawigowanie po parametrach obiektów, aby porównać wydajność z ich potencjałem i sprawdzić, czy sposób ich eksploatacji zapewnia osiągnięcie optymalnej wydajności. 

Due Diligence i Dokumentacja

Zmniejszaj opłaty i skracaj czas badania jakości inwestycji (Due Diligence) dzięki dostępowi do przejrzystej dokumentacji dokumentującej utrzymanie i eksploatację obiektu. 

Niezależne raportowanie

Korzystaj z bezstronnych, niezależnych danych i testów porównawczych. Zrealizuj założenia operacyjne podmiotu zarządzającego i zapewnij zwrot z inwestycji dla właścicieli. 

Automatyczna kontrola mocy w przypadku negatywnych cen

Zmniejszenie kosztów bilansowania i unikanie kar

Skracanie czasu rozruchu

Przejrzysty monitoring wydajności

Due Diligence i Dokumentacja

Niezależne raportowanie

Opinie naszych klientów IPP: