Kopilot PV – kompleksowe zarządzanie przez cały cykl eksploatacji

Zrewolucjonizuj zarządzanie obiektami PV dzięki kompleksowemu pakietowi narzędzi dla inwestorów, zarządzających,O&M i EPC. 

Wykorzystaj zaawansowaną diagnostykę i stałe monitorowanie parametrów dla maksymalnej wydajności operacyjnej już od samego początku.

Dzień dobry Marku,
 
Zerowa produkcja energii została wykryta na Green Energy Park i trwała przez 30minut.
 
Szacowana strata przekracza 3 MWh. Wymagana natychmiastowa inspekcja.
 
Kliknij poniżej, aby otrzymać wskazania GPS.

AI zautomatyzowana diagnostyka

Centralizacja – jedno
źródło rzetelnych danych

Uzyskaj nową głębię informacji dzięki ujednoliconym danym i analizom dla całego portfela obiektów w jednym miejscu. 
Zintegruj dane z falowników, lokalnych i internetowych stacji pogodowych, sterowników PLC, interfejsów HMI i systemów SCADA. 

Drony – precyzyjne inspekcje wraz z analityką AI

Wykorzystaj technologię AI zaprojektowaną przez Solar Spy do identyfikacji anomalii i usterek na poziomie poszczególnych ogniw dzięki zintegrowanemu obrazowaniu sygnału termowizyjnego i kolorowego. 

Cyfrowa kopia obiektu - wykorzystaj odwzorowanie fizycznej instalacji na ekranie

Uzyskaj precyzyjny wgląd w obszary obniżonej wydajności dzięki technologii cyfrowego odwzorowania obiektu fizycznego, pozwalającej porównać i automatycznie wykrywać straty, a także ocenić ich wpływ na bieżącą i przyszłą produkcję energii.

Wysoka wartość obiektu przez cały cykl eksploatacji

Etap kontroli przedodbiorowej (Protokół Pre-PAC)

Włączenie technologii Solar Spy na wczesnym etapie zapewnia wykrywanie problemów na bieżąco, zmniejszając straty przy uruchomieniu nawet o 10%. 

Etap odbioru końcowego (Protokół FAC)

Szczegółowe sprawdzenie krytycznych wskaźników wydajności zapewnia sprawne ukończenie procesu uruchomienia z korzyścią dla inwestora, jak i EPC. 

Stały monitoring

Ciągłe, zautomatyzowane monitorowanie i diagnostyka, wraz z ilościowym określeniem wpływu na produkcję energii, dla każdego odstępstwa lub usterki może zwiększyć produkcję energii nawet o 1-3% i zmniejszyć koszty.

Inspekcje dronowe

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów termowizyjnych i kolorowych pozwala wskazać i sklasyfikować ukryte usterki modułów oraz oszacować wpływ na produkcję w celu opracowania opłacalnej strategii naprawy.

Roszczenia gwarancyjne

Raporty z kontroli spełniające międzynarodowe standardy oferujące przejrzystą identyfikację przyczyn usterki jako skuteczne wsparcie procedur gwarancyjnych.

Sprzedaż lub zakup obiektu

Kompleksowy system dokumentacji czynności technicznych i eksploatacyjnych oferuje cenny wgląd w inwestycję na podstawie dokładnych dokumentów i kompletnych danych.