Zarządzanie

z Solar Spy

Poważnym wyzwaniem dla zarządzającego obiektami PV jest maksymalizacja produkcji energii przy jednoczesnej minimalizacji przestojów i kosztów operacyjnych. Do podejmowania dobrych decyzji potrzebne są jednoznaczne informacje na temat eksploatacji i utrzymania instalacji oraz dostęp do wiarygodnych danych.

Podnieś efektywność procesu zarządzania obiektem dzięki narzędziu Kopilot PV wykorzystującemu i integrującemu rzeczywiste dane z różnych źródeł w celu uzyskania jednolitej perspektywy na wszystkie zasoby fotowoltaiczne, zapewniając dobrą wydajność instalacji i maksymalną produkcji energii. 

Bezusterkowe uruchomienie

Wykorzystaj usługę przedodbiorowego sprawdzenia instalacji (Protokół Pre-PAC), aby uniknąć ukrytych usterek podczas uruchomienia. Zapewnij w swoim portfelu obiektów tylko instalacje o najlepszej wydajności. 

Skalowanie z automatycznym raportowaniem

Rozwijaj portfolio obiektów bez zwiększania swojego nakładu pracy dzięki narzędziu Kopilot PV, które automatycznie zbiera i analizuje dane ze wszystkich lokalizacji. 

Przejrzysty monitoring wydajności

Porównuj rzeczywiste wyniki operacyjne z potencjałem obiektów w swoim portfelu. Korzystaj z modułów interfejsu umożliwiających nawigowanie po parametrach obiektów, aby śledzić, oceniać i porównywać wyniki pracy zespołów O&M. 

Scentralizowane jedno źródło danych

Korzystaj z ujednoliconej platformy dla wszystkich danych. Zmieniaj zakres prac zespołu O&M, operatorów dronów i innych usługodawców, nie tracąc perspektywy na dane historyczne. Koncentruj działania na kwestiach strategicznych dzięki rekomendacjom, aby maksymalizować dostępność operacyjną obiektu i zapewnić najwyższą wydajność. 

Automatyczna kontrola mocy w przypadku negatywnych cen

Wprowadź system kontroli mocy w celu automatycznego dostosowania produkcji energii do trendów na rynku. Zapewnij rentowność nawet w okresach niekorzystnych cen.

Redukcja kosztów bilansowania i unikanie kar umownych

Wykorzystaj precyzyjne prognozowanie produkcji energii do efektywniejszego realizowania wymagań sieciowych i zapobiegania karom z tytułu bilansowania. 

Korzystniejsze warunki w umowach na zakup energii

Popraw pozycję negocjacyjną dzięki szczegółowym informacjom popartym danymi na temat rzeczywistej wydajności i potencjału obiektu, wraz z dokładnymi prognozami. 

Bezusterkowe uruchomienie

Skalowanie z automatycznym raportowaniem

Przejrzysty monitoring wydajności

Scentralizowane jedno źródło danych

Automatyczna kontrola mocy w przypadku negatywnych cen

Redukcja kosztów bilansowania i unikanie kar umownych

Korzystniejsze warunki w umowach na zakup energii

What Our Asset Management Clients Say