O&M

z Solar Spy

Zespoły zajmujące się obsługą techniczna obiektów PV stoją przed ciągłymi wyzwaniami związanymi z ręcznym monitorowaniem obiektu i diagnostyką, często nieefektywnie wykorzystując swój czas i zasoby. Częstą trudnością okazuje się być dokładniejsze określenie wpływu danego problemu na ostateczną produkcję energii, co ma kluczowe znaczenie dla ustalania priorytetów czynności konserwacyjnych i optymalizowania wydajności energetycznej.

Usprawnij procesy operacyjne dzięki narzędziu Kopilot PV wykorzystującemu sztuczną inteligencję do automatyzacji wykrywania i diagnostyki problemów, aby zwiększyć efektywność prac w terenie i proaktywnie informować personel techniczny zanim wystąpią poważne problemy. 

Oszczędzaj czas i zmniejszaj godziny pracy

Zmniejsz obciążenie personelu technicznego i skróć czas reakcji dzięki automatyzacji wykrywania problemów w oparciu o analitykę AI dostępną w narzędziu Kopilot PV. 

Zwiększ efektywność pracy w terenie

Ogranicz liczbę zbędnych wizyt dzięki stałemu monitorowaniu lokalizacji i diagnostyce problemów, aby technicy wyjeżdżali w teren tylko do problemów wymagających naprawy, w konkretnej lokalizacji i z należytym zrozumieniem zadania. 

Wykorzystaj analizę obrazów termowizyjnych opartą na sztucznej inteligencji.

Ogranicz konieczność angażowania personelu do ręcznej analizy obrazów termowizyjnych dzięki precyzji sztucznej inteligencji. Zapewnij na poziomie ogniwa identyfikację, klasyfikację, lokalizacje i oszacowanie wpływu na ostateczną produkcję energii. 

Bądź informowany na bieżąco

Unikaj fałszywych alarmów i otrzymuj na czas powiadomienia o problemach, które faktycznie wymagają interwencji człowieka. 

Oszczędzaj czas i zmniejszaj godziny pracy

Zwiększ efektywność pracy w terenie

Wykorzystaj analizę obrazów termowizyjnych opartą na sztucznej inteligencji.

Bądź informowany na bieżąco

Opinie naszych klientów O&M: