EPC

z Solar Spy

Dla EPC wyzwaniem jest zapewnienie zgodności realizacji projektu z napiętymi terminami i ograniczeniami budżetowymi, często napotykając problemy z ustaleniem faktycznej przyczyny obniżonych parametrów operacyjnych i roszczeń gwarancyjnych.

Usprawnij realizację projektu i integralność instalacji dzięki diagnostyce AI, zachowując większą zgodność z harmonogramem, budżetem i najwyższymi standardami jakości. 

Uzyskaj precyzyjną przyczynę defektu

Wykorzystaj system dokumentacji, aby uzasadnić roszczenia gwarancyjne dowodami na usterki powstałe na etapie transportu, wytwarzania lub instalacji. Nasze raporty zostały wykorzystane przez klientów do odzyskania milionów dolarów od producentów.

Zabezpiecz przekazanie elektrowni

Zapewnij płynny proces odbioru projektu wraz z kompleksową dokumentacją kontrolną i raportami operacyjnymi, aby spełnić oczekiwania inwestora i standardy zgodności. 

Unikaj kar umownych

Zapobiegaj wadom w jakości instalacji i eliminuj ryzyko kar dzięki przedodbiorowemu sprawdzeniu instalacji (Protokół Pre-PAC), zapewniając powodzenie inwestycji i satysfakcję zamawiającego. 

Automatyzuj przydzielanie zadań związanych z naprawą

Usprawnij proces usuwania usterek dzięki automatycznym listom zadań wraz z dokładnymi lokalizacjami napraw, aby rozwiązywanie problemów przebiegało sprawni i harmonogram projektu został utrzymany. 

Uzyskaj precyzyjną przyczynę defektu

Zabezpiecz przekazanie elektrowni

Unikaj kar umownych

Automatyzuj przydzielanie zadań związanych z naprawą

Opinie naszych klientów EPC: