Krótkoterminowe
prognozowanie mocy

Wykorzystaj prognozy produkcji energii w oparciu o dane pogodowe i dane dotyczące wydajności obiektu. Usprawnij procesy decyzyjne na potrzeby obrotu energią, wirtualnych elektrowni i planowania czynności konserwacyjnych. 

Zdalne zarządzanie – sterowanie parametrami produkcji i magazynowania energii

Zautomatyzuj zdalne sterowanie obiektem, dostosowując produkcję do zmian rynkowych pod kątem optymalnych wyników finansowych. 

Obrót energią – prognozy operacyjne i rynkowe

Sprzedawaj energię z wykorzystaniem prognoz opartych na rzeczywistej wydajności obiektu. 

15-minutowe
okresy prognozowania

Integracja z urządzeniem dowolnego producenta

Szybkie i skalowalne przetwarzanie danych w celu dostosowania do różnych modeli

Zabezpieczona łączność protokołu API do przesyłania prognoz do operatorów sieci rozproszonych

Automatyczna kontrola mocy w przypadku niekorzystnych cen

Niższe koszty bilansowania i unikanie kar

Poprawa pozycji negocjacyjnej przy zawieraniu umowy zakupu energii

Unikalna integracja prognoz Solar Spy z trendami na rynku energii dzięki narzędziu do proaktywnego zarządzania produkcją energii o krok przed spadkami i wzrostami rynkowymi