Niniejszy Regulamin stosuje się do strony www.solarspy.ai (zwanej dalej Stroną Docelową).

1. The following definitions shall apply to the terms used in these Terms & Conditions:

Usługodawca – właściciel www.solarspy.ai, który jest podmiotem działającym pod nazwą Pragmasoft Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 33/19, 03-728 Warszawa, KRS: 0000505278, REGON: 147177233, NIP: 1132875316.

Użytkownik – każda osoba (użytkownik internetu) odwiedzająca stronę docelową, na której dostępne są informacje o Usłudze.

Formularz Kontaktowy – formularz, w którym Użytkownik może pozostawić swoje Dane Osobowe, wymagane w celu nawiązania kontaktu z Usługobiorcą oraz przedstawienia oferty handlowej dot. Usługi.

Dane osobowe – wszystkie dane, które mogą być przypisane do konkretnej osoby, np. imię, nazwisko, adres e-mail, działanie użytkownika.

Regulamin – niniejszy dokument.

Potencjalny Usługobiorca– osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i zamierza skorzystać z Usługi oraz wypełnia Formularz Kontaktowy. Usługi świadczone w ramach SolarSpy.ai przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorców.

Usługa – platforma internetowa Usługodawcy, która wspiera kontrolę i utrzymanie instalacji fotowoltaicznych za pomocą technologii uczenia maszynowego.

Strona internetowa – strona, na której można znaleźć wszystkie informacje nt. Usługi – www.solarspy.ai.

Pliki Cookies – tzw. „ciasteczka”; dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, przeznaczone do wykorzystania na stronach internetowych realizujących Usługę.

Przetwarzanie - wszelkie operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak: gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, przygotowywanie, zmienianie, wykonywanie kopii zapasowych oraz inne czynności niezbędne do zoptymalizowania korzystania z Usługi.

2. Cookies

Wchodząc na stronę www.solarspy.ai użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików Cookies zgodnie z polityką prywatności Usługodawcy.

3. License

O ile nie stwierdzono inaczej, Usługodawca jest właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na tej Stronie Docelowej. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

4. Marketing Consent

Akceptując powyższy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Pragmasoft Sp. z.o.o. Zgoda jest dobrowolna i posłuży wyłącznie do celów marketingowych skierowanych do Potencjalnych Usługobiorców.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie (dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody). Użytkownik uprawniony jest do wglądu, korygowania, usuwania lub ograniczania przetwarzania swoich danych, a także do wniesienia sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorującego lub przekazania danych. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.