Privacy & Cookies policy of SolarSpy.ai (owned by Pragmile Sp. z o.o.)

This privacy policy lays down the rules for the protection of the Potential Users of the Service in connection with the processing of the Personal Data. Below you will find general information on the rules for gathering, processing and using your Data by Pragmile Sp. z o. o. In relation to Solar Spy service as well as your rights connected with the processing thereof.

1. Definicje

Terminy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności rozumiane są następująco:

Usługodawca – means the owner of www.SolarSpy.ai, which is the company operating under name Pragmile Sp. z o.o. with its registered office at ul. Targowa 33/19, 03-728 Warszawa, KRS: 0000505278, REGON: 147177233, NIP: 1132875316.

Użytkownik – każda osoba (użytkownik internetu) odwiedzająca stronę docelową, na której dostępne są informacje o Usłudze.

Formularz Kontaktowy – formularz, w którym Użytkownik może pozostawić swoje Dane Osobowe, wymagane w celu nawiązania kontaktu z Usługobiorcą oraz przedstawienia oferty handlowej dot. Usługi.

Dane osobowe – wszystkie dane, które mogą być przypisane do konkretnej osoby, np. imię, nazwisko, adres e-mail, działanie użytkownika.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies – niniejszy dokument.

Potencjalny Usługobiorca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, zamierza skorzystać z Usługi i wypełnia Formularz Kontaktowy. Usługi świadczone w ramach www.solarspy.ai przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorców.

Dane o aktywności – dane dotyczące aktywności użytkownika na stronach obsługujących Usługę lub na stronie internetowej, dane dotyczące sesji, urządzenia i systemu operacyjnego, przeglądarki oraz lokalizacji (zarejestrowane i przechowywane za pomocą plików Cookies lub skryptów śledzących). Obejmują one w szczególności takie dane jak: kliknięcia na stronach platformy, wizyty na stronie internetowej (głównej i podstronach), datę wysłania Formularza Kontaktowego.

Usługa – platforma internetowa Usługodawcy, która wspiera kontrolę i utrzymanie instalacji fotowoltaicznych za pomocą technologii uczenia maszynowego.

Website – the website where you can find all information on the Service Provider, available at www.pragmile.com

Strona internetowa – strona, na której można znaleźć wszystkie informacje nt. Usługi – www.solarspy.ai.

Pliki Cookies – tzw. „ciasteczka”; dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, przeznaczone do wykorzystania na stronach internetowych realizujących Usługę.

Przetwarzanie - wszelkie operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak: gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, przygotowywanie, zmienianie, wykonywanie kopii zapasowych oraz inne czynności niezbędne do zoptymalizowania korzystania z Usługi.

 

2. Bezpieczeństwo

2.1. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Usługodawca oświadcza, że każda osoba pracująca dla Usługodawcy mająca możliwość przetwarzania powierzonych przez Użytkownika danych osobowych, będzie zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy.

2.3. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca sporządza raport potwierdzający usunięcie powierzonych danych.

2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych organom administracji publicznej (np. organy ścigania, sądy) i upoważnia do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

3.1. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych, jeżeli Użytkownik korzysta ze Strony Produktowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie korzysta z Formularza Kontaktowego. Funkcja Google ID w wyszukiwarce Google Analytics Usługodawcy jest wyłączona, co nie pozwala na zbieranie Danych osobowych Użytkownika (jedynie dane zagregowane dotyczące ogólnego działania Użytkownika).

3.2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Potencjalnych Usługobiorców za pomocą Formularza Kontaktowego jest Usługodawca. 3.3. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:

3.2.1. Imiona i nazwiska osób oraz nazwy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

3.2.2. Imiona i nazwiska osób wskazanych jako kontaktowe z Usługobiorcą;

3.2.3. Adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych osób i podmiotów wskazanych w pkt. 3.2.1. oraz 3.2.2.

3.3. Dane wskazane w pkt. 3.2 będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu skontaktowania się z Potencjalnym Usługobiorcą oraz przedstawienia oferty handlowej dot. Usługi.

3.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich przez Usługodawcę w celach wskazanych w pkt. 3.3 jest niezbędne do realizacji umowy w zakresie Usługi.

3.5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło na podstawie wyrażonej uprzednio zgody.

3.7. Withdrawal of the consent given for processing of personal data by the Service Provider may take place by submitting a declaration in any form, including electronic one to the Service Provider’s e-mail address: kontakt@pragmile.com

4. Gromadzenie i rodzaje plików Cookies

4.1. Użytkownik powinien być świadomy, że przeglądarki internetowe domyślnie umożliwiają zapisywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, by blokowały automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowały o każdym ich umieszczeniu na urządzeniu Użytkownika.

4.2. Należy wziąć pod uwagę, że blokowanie plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

4.3. Pliki Cookies nie mogą otwierać żadnego oprogramowania ani przenosić wirusów na komputer Użytkownika. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna użytkownikowi oraz efektywna.

4.4. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów zarządzania plikami Cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4.5. Usługodawca informuje, że pliki Cookies wykorzystywane są do następujących celów:
4.5.1. Tworzenie statystyk będących podstawą do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników.
4.5.2. Badanie działań użytkowników w aplikacji, mające na celu optymalizację strony internetowej i Usługi.
4.5.3. Dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań i preferencji Użytkowników (reklamowe pliki Cookies).
4.5.4.Pliki Cookies umieszczona na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów biznesowych współpracujących z Usługodawcą.

4.6. Usługodawca informuje, że w ramach Usługi wykorzystywane są dwa rodzaje plików Cookies:
4.6.1. Pliki Cookies sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
4.6.2. Pliki Cookies trwałe, tj. pliki, które są przechowywane na rządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.7. Nasz serwis korzysta z plików Cookies zaufanych partnerów zewnętrznych przedstawionych poniżej:
4.7.1. Google Ireland Limited, Google Analytics i Google Ads – analityczne i marketingowe pliki Cookies;
4.7.2. Facebook – analityczne i marketingowe pliki Cookies;
4.7.3. Strikingly – techniczne pliki Cookies dostawcy oprogramowania dla Strony Produktowej.

5. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

5.1. W związku z tym, że administrator przetwarza Dane o Użytkowniku, Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich Danych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych przez administratora, a także przenieść je.

5.2. Usługodawca informuje, że w związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika przez administratora danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.3. Usługodawca informuje, że w przypadkach przetwarzania Danych osobowych Użytkownika do celów profilowania oraz do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Danych przez administratora w dowolnym momencie.

5.4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Usługodawcę.

5.5. If you want to exercise the right to object or withdraw consent we have informed you about, please write to us at the e-mail address: contact@pragmile.com