Ocena instalacji fotowoltaicznej przed zakupem i lokalizacja usterek

Wstęp

 

Pewna organizacja planowała przejęcie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Istniały jednak przypuszczenia, że farma nie osiąga oczekiwanych wyników. Pojawiły się też podejrzenia, że niektóre sznury mogą być wyłączone. Potrzebne było dokładne zlokalizowanie usterek by uzyskać pełny wgląd w aktualny stan instalacji. Dlatego poproszono Solar Spy o pomoc w przeprowadzeniu szczegółowej analizy.

 

 

Fakty

 

  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW
  • Instalacja funkcjonująca od ponad 7 lat
  • Obrazy termowizyjne i RGB zebrane w ciągu 30min lotu
  • Inspekcja przeprowadzona zgodnie z normą IEC TS 62446-3: 2017

 

Rozwiązanie

 

Solar Spy przeprowadził dokładną inspekcję instalacji przy pomocy drona, a następnie wykonał kompleksową analizę wydajności. Ocena opierała się na danych historycznych. Symulacje produkcji energii przeprowadzono z wykorzystaniem cyfrowego modelu instalacji. Na koniec, Solar Spy dostarczył szczegółowy raport ujawniający 12% straty spowodowane anomaliami oraz ich lokalizacje. Zestawienie ogólnych zaleceń wyjaśniły jak postępować w takich przypadkach. 

 

Korzyści

 

  • Ujawniono liczne defekty wraz z ich dokładną lokalizacją: w tym wyłączone sznury, aktywne diody bocznikujące, hot-spoty, brud i rozrost roślinności.
  • W raporcie wykazano, że zidentyfikowane usterki miały duży wpływ na produkcję energii.
  • Dostarczone dane pozwoliły na podjęcie odpowiednich działań serwisowych i na znaczne usprawnienie działalności instalacji.